Korespondencja biznesowa i nauka skrótów

eng33Dzisiejsza lekcja to głównie pisanie i nauka stosowania skrótów w korespondencji biznesowej. To także nauka mnóstwa słówek, po to, aby sprawnie i szybko móc samodzielnie odczytać przychodzący faks czy memorandum.

Zostaliśmy podzieleni na maleńkie zespoły i odgrywamy różne scenki: przykładowo koleżanka dyktuje mi list biznesowy, ja muszę go poprawnie napisać zachowując prawidłowe rozmieszczenie tekstu na stronie.

Nauka skrótów (abbreviations) okazała się bardzo użyteczna, nie tylko dlatego, że będziemy umieli je zastosować w odpowiednim momencie korespondencji. Także z tego powodu, że są one często stosowane przez obcokrajowców, co znacznie usprawni rozumienie ich korespondencji.

Przykładowe skróty to np.:

c/o – (care of) – stosuje się go zazwyczaj na kopercie i oznacza, że należy dostarczyć list do zaznaczonej osoby lub instytucji

Attn. (attention) – także pisze się go na kopercie, i oznacza „do wiadomości”

ASAP (as soon as possible) – tak szybko, jak to możliwe

B2B  (business to business) – międzyfirmowy

a/c  (account) – konto, rachunek

To oczywiście tylko niewielka część skrótów, które można spotkać w biznesowym angielskim. Ważne, że poznamy wszystkie i nauczymy się je rozpoznawać.

Korepetycje z języka angielskiego ?